Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga

Kiến trúc sư Nhật Bản đã thiết kế ngôi nhà Sense.

Hoàn thành năm 2011, ngôi nhà hiện đại 340 m2 này tọa lạc tại Tokyo, Nhật Bản.

Phối cảnh và ngoại thất

Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga

Nội thất

Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga

Mặt bằng và mặt cắt

Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga Sense House | Nhà hiện đại 340 m2 ở Tokyo, Nhật Bản – Kazutoshi Imanaga

Bài viết : Blog Nhà đẹp @

Thiết kế : Kazutoshi Imanaga

Hình ảnh : courtesy of Kazutoshi Imanaga

Nguồn : home-dsgn

Nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *