Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Chuyên gia thiết kế nội thất Steven Volpe hợp tác với kiến trúc sư Lewis Butler tạo ra một ngôi nhà tuyệt vời ở khu vực của một vịnh nổi tiếng tại California. Còn gì đáng mơ ước hơn một kiểu nhà như thế này.

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Ngôi nhà tuyệt vời đầy tính nghệ thuật ở California

Nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *