Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Hôm nay, chúng ta sẽ tham quan một ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California. Được bao ohu3 bằng những tấm kinh lớn nên ngôi nhà lúc nào cũng thoáng mát và tràn ngập ánh mặt trời. Từ ngôi nhà, bạn có thể phóng tấm mắt chiêm ngưỡng toàn bộ thành phố sôi động bên dưới.

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Ngôi nhà tuyêt đẹp nằm trên Bervely Hills, California

Nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *