La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý

Studio Caviano thuộc Wespi de Meuron Architekten đã hoàn thành dự án khôi phục ngôi nhà 300 năm tuổi tại thị trấn Treia, tỉnh Macerata ở Marche, Ý. Ngôi nhà thuộc kiểu trang trại này có thể chứa đến 11 người, phục vụ cho các kỳ nghỉ cuối tuần hoặc ngày lễ.

Ngôi nhà nằm trên một sườn đồi, cách thị trấn Treia khoảng 12 cây số. Ngôi nhà 300 năm tuổi này bao gồm 3 tầng, phần chính cảu tòa nhà bị hư hỏng nặng bởi 1 đám cháy năm 1995. Phần còn lại của ngôi nhà là chuồng gia súc và một lò sưởi. Trong thời gian khôi phục là 4 năm, trang trại này đã được chuyển đổi thành nhà nghỉ với kiến trúc đương đại, gồm phòng nghỉ, sân thư giãn và hồ bơi. Kết cấu chính của tòa nhà là đá, được khôi phục lại.

Toàn bộ kết cấu gỗ đã được thay thế và chuyển đổi cho phù hợp với mô hình nhà ở. Nội thất của ngôi nhà được sử dụng màu trắng cho không gian bừng sáng và một vẻ thân thiện, thoải mái và cởi mở.

Phối cảnh, ngoại thất và cảnh quan [Click to enlarge image]

La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, ÝLa Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý

Nội thất [Click to enlarge image]

La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý   La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý

La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý

Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt [Click to enlarge image]

La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý La Marche Villa / Biệt thự 300 năm tuổi ở Macerata, Marche, Ý

Nội thất [Click to enlarge image]

Bài viết : Kiến trúc Nhà ngói @

Thiết kế : Wespi de Meuron Architekten

Hình ảnh : Hannes Henz

Nguồn : adelto / home-dsgn

Nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *