Căn hộ cổ điển ở Manhattan

Căn hộ của Fernanda kekkogg và Kirk Henckels ở Manhattan được thiết kế bởi Brockschmidt & Coleman và được trang trí …